Contact

Voor informatie over alle zaken met betrekking tot de PR, sponsoring, advertenties, lidmaatschap van het koor en voor het bestellen van kaarten kunt u mailen naar toonkunst.almelo@hotmail.com Secretariaat: Marjan Boxem Bekenhorst 11, 7622 CJ Borne Telefoon 074-2667399

Bestuur

Voorzitter Aafke Feenstra 053 – 4307683
Secretaris Marjan Boxem 074 – 2667399
2e Secretaris Annelies de Roo 0546 – 862782
Penningmeester Anne Offereins 074 – 2671171
vice-voorzitter Johan Smits 074 – 2665671
Lid Hans Admiraal 053 – 4611732
Lid/koormeester Jan Dreves 0546 – 812467