Lid worden

Meezingen met Toonkunst? Een goed idee, vooral als u tenor bent! Op dit moment zoeken wij dringend versterking in deze stemgroep. Bij de bassen en sopranen kan nog een enkele zanger geplaatst worden.

LID WORDEN?

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Met name bij de tenoren kunnen we dus versterking gebruiken. In verband met een goede koorbalans kan het voorkomen dat er bij bepaalde stemsoorten een – tijdelijke – ledenstop geldt. Op dit moment is er een wachtlijst voor alten.

REPETITIES

Op woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd in de kapel van Hof 88, Elisabethhof 4 te Almelo.
Er zijn over het algemeen geen repetities tijdens de schoolvakanties. Wij gaan uit van de vakanties in het het basisonderwijs.
Om de kwaliteit van het koor te waarborgen is het gewenst dat de leden de repetities trouw bezoeken.

Soms vindt de dirigent het wenselijk dat er vlak voor een uitvoering extra gerepeteerd wordt. Dat kan betekenen dat er op een zaterdag gerepeteerd wordt of dat de repetitie op woensdagavond verlengd wordt. Van de leden wordt verwacht dat zij ook dan aanwezig zijn. Soms wordt er een koordag georganiseerd waarbij aandacht wordt geschonken aan zangtechnieken, ademhalingsondersteuning en andere zaken die de kwaliteit van het zingen verhogen.

STEMTESTEN

Alle koorleden worden voordat zij lid worden, getest door de dirigent. Hij beoordeelt of een aspirant-lid geschikt is voor het koor en bij welke stemgroep hij / zij ingedeeld wordt. Als een aspirant getest en goedgekeurd is, wordt hij / zij officieel lid.

Daarnaast neemt de dirigent van alle leden periodiek stemtesten af om de kwaliteit van het koor te bewaken. Het kan voorkomen dat de uitslag van de stemtest aanleiding geeft iemand in te delen bij een andere stemsoort. Af en toe kan het voorkomen dat hij een lid moet meedelen dat de stem niet meer de vereiste kwaliteit bezit om lid te kunnen blijven.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 240,– per jaar en wordt per automatische incasso in 4 termijnen van € 60,00 betaald.
Wilt u graag meezingen bij Toonkunst, of kent u iemand die belangstelling heeft, neemt u dan even contact op met de secretaris Berdien Blaak via secretariaat@toonkunstalmelo.nl.

U kunt natuurlijk ook Vriend van Toonkunst worden: meldt u zich dan aan via emilyslettenhaar@hotmail.com

PROJECTLID

Het is mogelijk om als projectlid met een bepaald concert mee te doen. U repeteert dan een van te voren afgesproken tijd mee met het koor tot na het concert. Plaatsing is o.a. afhankelijk van of er plaats is binnen uw stemgroep. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris Berdien Blaak via secretariaat@toonkunstalmelo.nl.