ANBI Status

Toonkunst Almelo heeft de ANBI status en dat is voor u als donateur of voor uw bedrijf wanneer u ons financieel ondersteunt in fiscaal opzicht aantrekkelijk. Zoals u weet kent de belastingdienst een speciale status toe aan culturele organisaties met een ANBI status.

We geven in het kort de betreffende gegevens.

 • De officiële naam van Toonkunst Almelo luidt:
  Afdeling Almelo van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
  De naam van de koepelorganisatie is in 2008 gewijzigd in Vereniging Toonkunst Nederland. Vanaf 2014 is Toonkunst Almelo aangesloten bij de KCZB te Voorschoten.
 • De doelstelling van Toonkunst Almelo is het bevorderen van de toonkunst in Almelo en omgeving door het geven en organiseren van vocale en instrumentale muziekuitvoeringen. Doel en middelen zoals verwoord in de Statuten, artikel 2:

  2.1  Het doel van de vereniging is het zingen in ensemblevorm, al of niet met begeleiding. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau van muziekkeuze en uitvoering.
  2.2.  De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
  a:     het houden van repetities;
  b:     het verzorgen van openbare uitvoeringen;
  c:     het houden van bijeenkomsten en het organiseren van cursussen;
  d:     het deelnemen aan en het organiseren van muzikale evenementen;
  e:     het meewerken aan bijeenkomsten en manifestaties en dergelijke;
  f:      alle andere wettige middelen die de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging bevorderen.

 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40073864, statutaire naam Toonkunst Almelo gevestigd te Almelo.
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) ook wel genoemd het fiscaal nummer is: 29.95.438
 • Adresgegevens:
  Secretariaat: Berdien Blaak, Fogelsanghstate 10, 7608HJ Almelo
  E-mailadres: secretariaat@toonkunstalmelo.nl
 • In het beleidsplan 2015-2020 staat vermeld waar Toonkunst Almelo de komende vijf jaar aan gaat werken, in samenspraak met de leden en in contact met mogelijke partners, sponsoren en subsidieverstrekkers om een prominente plaats in te nemen in het culturele landschap van Almelo en omstreken. Onderdelen van het beleidsplan zijn de samenstelling van het koor, het artistiek beleid, de aannameprocedure, kwaliteitsbewaking, commissies, financiën en samenwerking met andere koren en uitwisselingen. De opbouw van ieder beleidsterrein voorziet in een beschrijving van de huidige situatie, een analyse, doelstellingen, met daaraan gekoppeld, acties voor 2015 – 2020. Op de jaarvergadering van 21 februari 2018 is een update vastgesteld.
  beleidsplan 2015-2020 (update 2018)beleidsplan 2015-2020
 • De leden van het bestuur staan vermeld op de contactpagina.
 • De vereniging heeft geen werknemers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning; indien gewenst wordt een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verstrekt. Uiteraard worden gemaakte onkosten desgewenst vergoed na overlegging van een verantwoording.
 • Ieder jaar wordt tijdens de jaarvergadering het verslag van het afgelopen jaar besproken waarin alle uitgeoefende activiteiten worden vermeld. De hieronder vermelde jaarverslagen zijn beschikbaar ter inzage.
 • Jaarverslag 2023, Jaarverslag 2022, Jaarverslag 2021, Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016Jaarverslag 2015 en Jaarverslag 2014
 • Een financiële verantwoording in de vorm van een samenvatting van de jaarrekening zoals die door de penningmeester van Toonkunst is opgesteld treft u hierbij aan.
 • Jaarrekening 2023-2022, Jaarrekening 2022-2021Jaarrekening 2021-2020, Jaarrekening 2020-2019, Jaarrekening 2019-2018, Jaarrekening 2018-2017, Jaarrekening 2017-2016Jaarrekening 2016-2015Jaarrekening 2015-2014Jaarrekening 2014-2013 en Jaarrekening 2013-2012