Statuten en HR

De vereniging Toonkunst Almelo heeft in 2011 haar statuten vervangen en laten passeren bij de notaris. Aanvullend is er een huishoudelijk reglement. Onderstaand van beide documenten een geanonimiseerde versie ter inzage.

Statuten Toonkunst Almelo

Huishoudelijk Reglement